verksamhet


Barngruppen består av upp till 18 barn i åldrarna ett till fem år, vi har bara en avdelning. Med Skolverkets läroplan för förskolan som grund, sätter vi barnet och leken i centrum för allt vi gör. Vi arbetar med att utveckla och tillgodose den enskilde individen, med utgångspunkt i det kompetenta barnet. Vi sjunger mycket – varje dag – och vi målar, skapar, undersöker, pratar, leker, läser, busar, lär oss, växer, kramas, dansar… – allt som barn behöver och älskar!

Den pedagogiska verksamheten ansvarar en rutinerad personalgrupp för, bestående av en förskollärare och två barnskötare. Dina insatser som förälder på dagtid är få – endast under personalens planeringstid jobbar föräldrar i barngruppen, c:a tre pass per termin à två timmar. Därutöver ingår uppgifter såsom styrelsearbete, utbetalning av löner, schemaläggning, bokföring, lokalvård o.s.v. – allt fördelat mellan föräldrarna.

Enligt kommunens riktlinjer ska förskolan erbjuda barnomsorg på helgfria vardagar förutom midsommarafton, julafton och nyårsafton inom ramtiden 06:15-18:15, i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.  Två dagar per termin stänger vi förskolan, för att ge personalen möjlighet till planering, uppföljning eller kompetensutveckling. Tre veckor i juli brukar Båtsman hålla semesterstängt, detta efter samstämmigt, årligt beslut i föreningen.

Den kooperativa föreningen är förskolans huvudman, och tillsynsmyndighet är Eskilstuna Kommun. Om du inte är nöjd med något som rör Båtsman, kan du prata med rektor eller ordförande, alternativt anonymt lämna ett skriftligt klagomål i vår brevlåda, som du hittar på Lindtorpsgatan 6. Om du forftarande inte är nöjd, efter Båtsmans återkoppling, kan du vända dig till Barn- och Utbildningsförvaltningen.  

”Varför föräldrakooperativ?”, kanske Du undrar…

Vi anser att denna form av förskola har många stora fördelar. Som förälder gör Du insatser som bidrar till att Ditt barn får en trygg, ombonad och samtidigt lärorik vardag. Du får en djupare insikt i verksamheten och lär känna Ditt barns kamrater och deras föräldrar. Relationen till personalen, som tar hand om Ditt barn många timmar varje vecka, har större förutsättningar att bli mer naturlig och smidig. Även ur personalens synvinkel är detta mycket positivt.

Kontakta oss, så berättar vi mer!