miljöprofil


Båtsman var tidigt igång med ett aktivt miljöarbete och blev år 1994 den första miljöförskolan i Södermanland. Vi har som mål att åstadkomma ständiga förbättringar i vårt miljöarbete. Vi värnar om miljön både för att det är bra för våra barns hälsa samt ur ett globalt perspektiv då vi inte vill belasta jordens resurser i onödan.

Båtsmans miljöprofil omfattar:

Maten

– Vi har eget kök där maten tillreds av vår fantastiska kokerska. Vi undviker halvfabrikat och lagar det mesta från grunden.

– Vi arbetar för att andelen ekologiska livsmedel ska vara hög. Minst 50% av våra livsmedel ska vara ekologiska och vi handlar gärna närproducerade livsmedel då det finns tillgängligt. Vi tillser även att maten ska innehålla så få syntetiska tillsatser som möjligt.

– Vi serverar inte fisk som är rödlistad enligt WWF eller livsmedel som är framställda med genetiskt modifierade organismer (GMO)

– Vi serverar två vegetariska luncher i veckan för alla och övriga dagar vegetarisk kost till dem som önskar. Den vegetariska kosten är medvetet näringsriktig och lika vällagad som all mat på förskolan.

Inne- och utemiljö

– Vi strävar efter att skapa ett hälsosamt och trivsamt inomhusklimat genom noggrann städning och god ventilation. Vi köper de hygien- och rengöringsprodukter som enligt miljömärkning är minst miljöbelastande.

– Vi använder blöjor som är ekologiska och giftfria, samt tvättlappar i tyg.

– Vi söker efter de bästa alternativen ur miljö- och kemikaliesynpunkt när det gäller leksaker och annat lekmaterial. Vi köper leksaker av god kvalitet som inte behöver bytas ut så ofta. Vi är noggranna med att återvinna gamla leksaker på rätt sätt.

– Vi använder miljömärkta textilier till sänglinne och handdukar.

– I möjligaste mån undviker vi plastprodukter, så väl bland barnens leksaker som i köket. I de fall det förekommer, väljer vi noga bort giftiga plaster.

– Ingen rökning får ske i eller i anslutning till Båtsmans lokaler. 

Miljöarbete

– Vi källsorterar vårt avfall och låter gärna barnen delta i detta för att skapa medvetenhet om hur vi kan minska vår negativa miljöpåverkan.

– Vi tillbringar i genomsnitt två timmar med lek utomhus varje dag och en dag i veckan är utflyktsdag.

– Vi lär barnen miljötänkande genom experiment, samtal och naturupplevelser.