Verksamhet

Barngruppen består av 18 barn i åldrarna ett till fem år, vi har bara en avdelning. Med Skolverkets läroplan för förskolan som grund, sätter vi barnet och leken i centrum för allt vi gör. Vi arbetar med att utveckla och tillgodose den enskilde individen, med utgångspunkt i det kompetenta barnet. Vi sjunger mycket - varje dag - och vi målar, skapar, undersöker, pratar, läser, busar, lär oss, växer, kramas, hoppar, dansar... - allt som barn behöver och älskar!

Kooperativet drivs i föreningsform utan vinstintresse, där föräldrarna är aktiva och delaktiga i verksamheten. En kompetent och kontinuerlig personalgrupp, där 3,75 tjänster är fördelade på fyra personer, är anställd av föreningen för att ansvara för det pedagogiska arbetet. Ett flexibelt system för arbetsdagar innebär att Du kan välja om Du vill arbeta några dagar i barngruppen, som en extra vuxenresurs, och därmed få lägre taxa. Utan arbetsinsats i den dagliga verksamheten betalar man normal maxtaxa, enligt kommunens regler. Därutöver ingår uppgifter såsom styrelsearbete, utbetalning av löner, schemaläggning, bokföring, miljöansvar o.s.v. - allt fördelat mellan föräldrarna. 

Den kooperativa föreningen är förskolans huvudman, och tillsynsmyndighet är Eskilstuna Kommun.

"Varför föräldrakooperativ?", kanske Du undrar...

Vi anser att denna form av förskola har många stora fördelar. Som förälder gör Du insatser som bidrar till att Ditt barn får en trygg, ombonad och samtidigt lärorik vardag. Du får en djupare insikt i verksamheten och lär känna Ditt barns kamrater och deras föräldrar. Relationen till personalen, som tar hand om Ditt barn många timmar varje vecka, har större förutsättningar att bli mer naturlig och smidig. Även ur personalens synvinkel är detta mycket positivt. 


Kontakta oss, så berättar vi mer!