Personal

Föräldrakooperativet har anställt en personalgrupp, som ansvarar för den pedagogiska verksamheten. Personalgruppen består av fyra personer, som delar på 3,75 heltidstjänster. En tjänst är förskollärare, 2,25 tjänster är barnskötare och en halvtidstjänst är kokerska.

Elias Ernvik är förskolechef/förskollärare och nås på elias@batsman.nu

Styrelsens personalansvarige nås på personalansvarig@batsman.nu